ALERGENY

Komunikaty o aktualnym i prognozowanym stężeniu pyłku roślin dostępne są pod adresem
www.alergen.info.pl oraz http://www.astma.edu.pl

 

 

więcejAlergia na ślinę komarów

Prof. dr hab. n. med. Edward Rudzki

 

Alergia na ślinę komarów, choć bardzo częsta, długo była niedoceniana zarówno przez pacjentów jak i przez lekarzy. Jest ona niezmiernie dokuczliwa dla ogromnej większości ludzi a w przypadku zupełnie pojedynczych osób bywa także groźna.

 

 

więcejUczulenie na roztocze kurzu mieszkaniowego - powszechny problem alergologiczny

Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

 

Roztocze kurzu mieszkaniowego są głównym alergenem odpowiedzialnym za trwające przez cały rok nieżyt alergiczny nosa oraz astmę oskrzelową.

 

 

 

więcejNiebezpieczne grzyby

dr n. med. Piotr Rapiejko
dr n. med. Agnieszka Lipiec

Grzyby stanowią ogromną, szeroko rozpowszechnioną grupę organizmów, która tworzy jedno z pięciu królestw obejmujących wszystkie organizmy żywe. Elementy grzybów takie jak zarodniki i fragmenty grzybni pochodzące z różnorodnych, często ukrytych przed naszym wzrokiem źródeł, mogą stać się przyczyną chorób alergicznych.

 

 

 

 

więcej Brzoza i jabłko

Prof. dr hab. n. med. Edward Rudzki

Zespół alergii jamy ustnej (znany pod skrótem swej angielskiej nazwy OAS - oral allergy syndrome) jest schorzeniem opisanym stosunkowo niedawno.

 

 

 

 

więcejAlergia pokarmowa -
utworzenie nowej platformy porozumienia

 

Dr n. biol. Henryk Kostyra
Dr n. biol. Barbara Wróblewska

 

Informacje zamieszczone w artykule dotyczą powstania nowego europejskiego projektu, którego głównym celem jest dostarczenie rzetelnych informacji na temat alergii pokarmowej, adresowanych do konsumentów, pracowników przemysłu rolno-spożywczego, drobnych i wielkoprzemysłowych producentów żywności, lekarzy i ustawodawców. Projekt powinien zjednoczyć zarówno klinicystów, chemików żywności, socjologów, alergików, jak i producentów oraz sprzedawców żywności z Europy i USA. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z tzw. V. Programu Ramowego w obrębie tematu Quality of Life and Management of Living Resources Key Action.

 

 

 

więcej Analiza stężenia pyłku drzew
w 2003 roku

dr n. med. Piotr Rapiejko
dr n. med. Agnieszka Lipiec
dr n. med. Marek Modrzewski
Mgr
Kazimiera Chłopek
Prof.
dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz

 

Autorzy prezentują przebieg sezonu pylenia drzew w wybranych regionach Polski w 2003 roku w oparciu o następujące parametry: termin rozpoczęcia i zakończenia pylenia poszczególnych gatunków drzew, długość sezonu i liczbę dni ze stężeniem przekraczającym 80 ziaren pyłku/m3 powietrza. Przedstawiono wyniki obliczeń liczby ziaren pyłku produkowanych przez pojedyncze kwiatostany wybranych gatunków drzew. Autorzy przedstawiają analizę ryzyka wykorzystania pyłku roślin w działaniach terrorystycznych.

 

więcejSubstancje wyzwalające reakcje nadwrażliwości pokarmowej

 

 

 

więcejAlergeny reagujące krzyżowo

 

 

 

 

więcejUwaga na owady

 

Prof. dr hab. n. med. Marita Marszalska

 

Pszczoły, podziwiane dla ich przysłowiowej pracowitości i niezwykłej organizacji społecznej, budzą na ogół słodkie, "miodowe" skojarzenia. Jednak bezpośrednia bliskość tych owadów oraz pokrewnych im, znacznie bardziej agresywnych, os i szerszeni, niezmiennie wywołuje uczucie lęku, a nawet przerażenia u osób, które doświadczyły objawów alergicznych po użądleniu.

 

 

 

więcej

Alergia pyłkowa
- od stycznia do października

 

dr n. med. Piotr Rapiejko,
dr n. med. Agnieszka Lipiec

 

Sezonowy alergiczny nieżyt nosa (pyłkowica) jest kojarzony z objawami występującymi wiosną i latem. Tymczasem pierwsze objawy chorobowe mogą pojawiać się już w styczniu (wywołane kontaktem z alergenami pyłku leszczyny) i mogą występować aż do października (wywołane pyłkiem ambrozji, bylicy czy nawłoci).

 

 

 

 

więcej Alergia na chryzantemy

 

Prof. dr hab. n. med. Edward Rudzki

 

W Polsce przeprowadzono mało badań dotyczących nadwrażliwości na kwiaty ozdobne. Według danych pochodzących z roku 1975 pierwsze miejsce pod tym względem zajmują chryzantemy